{baslik}

Euro Medikal

Maskeler

Ventilli ve ventilsiz olmak üzere ikiye ayrılan ve toz parçacıklara karşı koruma sağlayan bu maskeler bu yönetmelik kapsamında uyumlaştırılmış bir standart olan EN 149 standardına göre uygunluk değerlendirme ve belgelendirme işlemlerine tabii tutulmaktadır. Bu standardın ön gördüğü koruma tipi toz parçacıklardır. Standardın içerisinde FFP1, FFP2 ve FFP3 şeklinde bir sınıflandırma mevcut olup uygunluk değerlendirme sürecindeki testler, üreticilerin bu sınıflardan hangisini seçtiğine göre tasarlanmakta ve gerçekleştirilmektedir.

EN 149 standardı içerisinde tarif edilen FFP sınıflandırması aşağıdaki şekildedir;

Avrupa Komisyonu, COVID 19 salgını nedeniyle yeni belgelendirilecek olan filtreli yarım maskeler için bir prosedür geliştirmiştir. Bu prosedür, yaşadığımız bu özel acil durum döneminde filtreli yarım maskeler için yeni bir sertifikasyon sürecidir. Maskeler sadece COVID 19 virüsü için koruma sağlamak üzere değerlendirilecektir. Değerlendirme, EN 149 standardı göz önünde bulundurularak virüs koruması için gerekli olmayan tüm ayrıntıları göz ardı ederek zaman ve mali açıdan önemli bir tasarruf sağlamaktadır. Aşağıdaki tabloda sadece COVID 19 virüsü için koruma sağlayan maskelerin tabi tutulduğu testler ile EN 149 standardının tüm koruma türlerini sağlayan maskelerin tabi tutuluduğu testler karşılaştırılmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) Covid-19 pandemisi önlemleri gereği, bu yönetmelik ve standart içerisinde tanımlanan FFP2 ve FFP3 sınıfındaki maskelerin kullanılabileceğine dair bilgilendirici bir rehber yayınlamış durumdadır. Bu yazının kaynaklar kısmında ilgili rehber dokümanın linkini bulabilirsiniz.